fot.pl.wikipedia.org
Do regionalnego wydania „Studia Bałtyk” zaproszenie Anny Popławskiej przyjęli: komisarz gminy Będzino Sylwia Halama, burmistrz Sianowa Maciej Berlicki oraz wójt gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz.

31 lipca mieszkańcy gminy Będzino odwołali w referendum wójta Mariusza Jaroniewskiego. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki do tymczasowego pełnienia tej  funkcji wyznaczył Sylwię Halamę, która podsumowała dotychczasową pracę na stanowisku komisarza.

- Początki nie były łatwe. Doszło do skłócenia różnych środowisk, które staram się teraz pogodzić. We wrześniu odbyło się ponad 20 zebrań sołeckich, podczas których poznałam potrzeby mieszkańców. Mam świadomość, że wiele rzeczy jest do zrobienia. Za kadencji poprzedniego wójta nie wykorzystano optymalnie dostępnych środków. Zamierzam mój czas w gminie wykorzystać efektywnie i naprawić te błędy - zaznaczyła.

Sylwia Halama funkcję komisarza objęła 10 sierpnia. Zgodnie z przepisami prawa, w ciągu 90 dni powinny odbyć się przedterminowe wybory na wójta gminy Będzino. - Prawdopodobnie ten termin się wydłuży, ponieważ były wójt złożył protest do wyników referendum. Czekamy na wyznaczenie daty przez komisarza wyborczego - wyjaśniła.

Komisarz gminy Będzino opowiedziała także o problemach z wyłonieniem dostawcy energii oraz planowanych oszczędnościach w samorządowych instytucjach.

Sylwia Halama, komisarz gminy Będzino

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, 1 stycznia przyszłego roku sołectwo Łazy zostanie włączone do gminy Sianów. Burmistrz Sianowa Maciej Berlicki opowiedział o planach rozwoju nowych terenów. - Chcielibyśmy przeprowadzić szereg inwestycji, żeby zwiększyć atrakcyjność Łaz, mówimy o takich obiektach jak wieża widokowa, ścieżki edukacyjne czy dojścia do plaży. Fundusze na te inwestycje będą pochodzić ze środków, które mieszkańcy i przedsiębiorcy z Łaz wpłacają do gminnej kasy.

Burmistrz Sianowa skomentował także działania gminy Mielno, które przekazało bezgotówkowo miejskiej spółce Ekoprzedsiębiorstwo działki mieszczące się na terenie sołectwa Łazy: - Wszelkie tereny, na których mogły być realizowane bardzo różne zadania publiczne zostały przekazane aportem spółce komunalnej. Zostało to zrobione niezgodnie z prawem, bo wojewoda uchylił wykaz nieruchomości przeznaczonych do aportu. Gmina Mielno na tyle manipulowała jednak pismami, że okres, na który jest wywieszany wykaz, minął zanim wojewoda mógł otrzymać wszystkie dokumenty i go unieważnić zanim został wniesiony aport - wyjaśnił.

Maciej Berlicki odniósł się również m.in. do zaskarżenia przez gminę Mielno decyzji Rady Ministrów o przyłączeniu sołectwa Łazy do gminy Sianów.

Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa

Koszalińscy radni przyjęli we wtorek uchwałę w sprawie 2-milionowej rekompensaty dla gminy Biesiekierz za dochody utracone w związku z przyłączeniem do miasta części sołectwa Stare Bielice. - To zaledwie częściowa rekompensata, która nie oddaje rzeczywistej utraty dochodów. Nasza gmina straci około 4 milionów złotych rocznie tylko z tytułu podatku od nieruchomości oraz PIT. A przecież te tereny są bardzo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym - wyjaśnił wójt Biesiekierza Andrzej Leśniewicz.

- Co ważne, porozumienie przewiduje także objęcie mieszkańców sołectwa bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską oraz dostępem do pakietu seniora i karty mieszkańca. Te działania pozytywnie wpływają na współpracę gminy Biesiekierz z Koszalinem - dodał.

Andrzej Leśniewicz opowiedział także o planowanych w gminie  inwestycjach oraz możliwych oszczędnościach w związku z rosnącymi cenami energii i ogrzewania.

Andrzej Leśniewicz, wójt gminy Biesiekierz