fot. pixabay.com
Seminarium kierowane jest do przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli praktyki w tym organizacji społecznych, samorządów, służb ratowniczych, administracji publicznej oraz do studentów.

Celem seminarium jest prezentacja wyników badań oraz doświadczeń z praktyki z zakresu metod i środków wykorzystywanych do ostrzegania i powiadamiania ludności o zagrożeniu w tym wykorzystania do tych celów mediów społecznościowych.

Zostaną przedstawione również wyzwania, jakie stoją przed samorządem w kontekście zmian klimatu i związanych z tą zmianą ryzyk dla lokalnej społeczności oraz przewidywanych przez samorządy potrzeb w tym zakresie.