Jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie, to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. Festiwal ukazuje bogactwa bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie.

Na wydarzeniu odbędzie się przegląd zespołów prezentujących śpiew, taniec, muzykę, obrzędy i zwyczaje ludowe Bukowiny. Grupy narodowościowe zintegrują się poprzez prezentacje artystyczne i bezpośrednie kontakty uczestników projektu, a także stymulowanie procesu kształtowania świadomości bukowińskiej wspólnoty regionalnej, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Fenomen Bukowińskich Spotkań od lat frapuje wielu obserwatorów. W tym gwarnym, wielojęzycznym tyglu odmiennych strojów, zachowań a nawet emocji, wszyscy się nie tylko rozumieją, ale i z niebywałą ciekawością poszukują tego, co nowe.