fot. PRK24
Zaproszenie Przemysława Grabińskiego przyjęły: Anna Gródka - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych wałeckiego urzędu miasta, Anna Dzida - dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz Aldona Piaskowska - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wałcz.

Anna Gródka opowiedziała m.in. o projekcie pn. „Strefa ZERO” realizowanym przez wałecki urzędu miasta: - To strefa, w której zachęcamy młodych ludzi do spędzania wolnego czasu bez używek czy dopalaczy. Pokazujemy, że można bardzo dobrze się bawić bez alkoholu, wykorzystując sport i rekreację. Miejsce do spędzenia wolnego czasu wyznaczone zostało na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przygotowaliśmy tam m.in. miejsce na ognisko czy teren zacieniony. Dodatkowo w ramach działań związanych ze Strefą ZERO przygotowaliśmy wiele zajęć sportowych w różnych miejscach w Wałczu.

Anna Gródka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych wałeckiego urzędu miasta

Anna Dzida przybliżyła na czym polega działalność „Fabryki Aktywności Senioralnej”: - Tworzą ją seniorzy z gminy Mirosławiec. Projekt ma na celu zmotywować i dopingować ich w różnego rodzaju aktywnościach. To jego trzecia edycja. Mięliśmy już warsztaty rękodzielnicze, artystyczne, gimnastykę, spotkania z rehabilitantem, dietetykiem, prawnikiem, policjantami, czy ratownikami medycznymi, wycieczki rekreacyjne lub do instytucji kulturalnych, i wiele innych aktywności. Stworzyliśmy także wolontariat senioralny, w ramach którego m.in. część kobiet zajęła się opieką nad dziećmi.

Anna Dzida, dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Aldona Piaskowska zachęciła m.in. do sięgania po lektury związanymi z regionem: - Nie mieliśmy wcześniej spisanej historii gminy, krążyły jedynie jej fragmenty. Od 2016 roku staramy się ją uporządkować. Jako pierwszą wydaliśmy książkę pt. „Golczowie ziemi wałeckiej”, w której opisane są dzieje rodu von der Goltzów. Historie zebrał nasz regionalny pisarz - Jarosław Leszczełowski. Ostatnio wydaliśmy „W kręgu regionalnych baśni”, w której autor opisał legendy, które krążyły w staropolskim powiecie wałeckim.

Aldona Piaskowska dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wałcz

pg/aj