fot. pixabay.com
Od dnia 28 lipca zarejestrowało blisko 600 spraw zgłoszonych przez klientów, którzy wskazywali na działania banków sprzeczne z ustawą wprowadzającą wakacje kredytowe - podało w środę biuro Rzecznika Finansowego.

Jak poinformowano, analizowane są informacje uzyskane od klientów, dotyczące możliwych trudności z uzyskaniem zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

„Biuro Rzecznika Finansowego od dnia 28.07.2022 zarejestrowało blisko 600 spraw zgłoszonych przez klientów, w których wskazywano m.in. na potencjalne działania Banków, które można traktować jako sprzeczne z przedmiotową ustawą. Należy podkreślić, iż w chwili obecnej Rzecznik Finansowy nie posiada dostatecznych danych pozwalających na pełną ocenę działań banków w tych sprawach, gdyż ewentualne wnioski w sprawie odmowy udzielenia „wakacji kredytowych” najprawdopodobniej wpłyną dopiero po wyczerpaniu przez klientów procedury reklamacyjnej w danym banku” - stwierdzono w komunikacie.

Dodano w nim, że Rzecznik Finansowy poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwych nieprawidłowościach banków-kredytodawców w związku z realizacją obowiązków nałożonych na te podmioty ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostrzeżone dzięki informacjom od klientów praktyki 13 banków, które mogą być odczytywane jako niezgodne przede wszystkim z treścią art. 73 ustawy.

W biurze rzecznika została uruchomiona dedykowana infolinia, poprzez którą każdy zainteresowany może zgłosić problem ze złożeniem wniosku o wakacje kredytowe. Przygotowany został również specjalny poradnik.

PAP/zas