fot. PAP/Paweł Supernak
Od początku sierpnia obowiązują przepisy unijne o zachowaniu tożsamości dzieci w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej.

Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości były wiceszef tego resortu, minister w KPRM Michał Wójcik wyjaśnił, chodzi regulację zobowiązującą państwa UE, by zachowywały prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej.

- Dzisiaj, jeśli dziecko polskie, które należy umieścić w pieczy zastępczej, znajduje się w innym kraju, to sąd danego państwa musi zwrócić się do polskiej placówki dyplomatycznej, a następnie konsulowie do Ministerstwa Sprawiedliwości. To my będziemy szukali rodziny dla takich dzieci - tłumaczył minister Wójcik.

Jak podkreślił, przyjęcie tych regulacji jest sukcesem Ministerstwa Sprawiedliwości. Podziękował także za współpracę przy pracy nad rozporządzeniem urzędnikom unijnym. - Prawa dzieci są najważniejsze. Nie ma tutaj żadnego innego doraźnego interesu - dodał.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przypomniał, że w tym resorcie od 2015 r. przeprowadzano wiele projektów mających na celu ochronę dzieci. Wymienił m.in. zakaz odbierania rodzinie dzieci z powodu biedy i wprowadzeni tzw. rejestru pedofilów.

Nowelizacja rozporządzenia Bruksela II b została przyjęta w maju 2019 r. Przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2022 r.

PAP/zas