To pierwsza w cyklu planowanych na najbliższe lata wystaw eksplorujących bogaty dorobek słynnych Plenerów Osieckich z lat 1963-1981.

Muzeum w Koszalinie wystawą próbuje zainicjować dyskusję na temat kilku problemów, a m.in. specyfikę fenomenu nowego widzenia natury w malarstwie współczesnym, a także o to, w jaki sposób malarstwo poszerza wiedzę na temat natury.

Wszystkie prace prezentowane na wystawie pochodzą z bogatych zbiorów Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie, głównie z Kolekcji Osieckiej, będącej pokłosiem słynnych plenerów awangardowych, które odbywały się w podkoszalińskich Osiekach w latach 1963-1981.

Zaproponowana na wystawie opowieść składa się z siedmiu rozdziałów, poprzedzonych krótkim prologiem. Każdy taki rozdział poświęcony jest wybranym zagadnieniom związanym z obrazowaniem natury oraz sposobom ich artystycznego opracowania. Widz rozpoczyna wędrówkę od obrazów kolorystycznych i surrealistycznych, następnie poznaje różnorakie kody abstrakcji, zgłębia sens osieckich eksperymentów, by na końcu ujrzeć przyrodę przez pryzmat konceptualizmu i refleksji ekologicznej.

(autor koncepcji i kurator wystawy: Łukasz Rozmarynowski; aranżacja: Łukasz Rozmarynowski, Magdalena Dudek; opieka konserwatorska: Maria Mikita)