Czym jest edukacja włączająca, do których uczniów jest skierowana i czy nasze placówki oświatowe są w stanie wesprzeć taki proces kształcenia? O tym mówimy w czwartkowych „Wieczornych spotkaniach”.

W Polsce każdego roku coraz więcej dzieci potrzebuje ponadstandardowego wsparcia w procesie kształcenia lub specjalnej organizacji nauki. Dotyczy to zarówno dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, deficytami intelektualnymi, ale też tych z wyjątkowymi talentami.

Niezależnie od tego potrzeba szybkich i szeroko zakrojonych działań, tak by każdy polski uczeń był lepiej przygotowany do samodzielnego życia. W tym kontekście edukacja włączająca rozumiana jest jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczących się. Wprowadzenie jej założeń do polskiego systemu edukacji wymaga zmian w prawie oświatowym.

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach w ustawie o systemie oświaty i innych niektórych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach. Rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzane stopniowo od 1 września 2022 r. do 1 września 2024 r.

Czy szkoły na to są przygotowane? O tym w rozmowie z Renatą Pacholczyk mówi Elżbieta Neroj, zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwie Edukacji i Nauki.

materiał Renaty Pacholczyk

Edukacja włączająca już w szkołach funkcjonuje. Nauczyciele, pedagodzy oraz rodzice są zgodni, że każdy uczeń zasługuje na indywidualne podejście. W największym stopniu dotyczy to dzieci borykających się z różnymi problemami.

Agnieszka Czupajło, dyrektorka Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie przyznaje, że przy takiej formie edukacji problemem jest brak dostatecznej liczby pedagogów, psychologów czy też terapeutów pedagogicznych.

Z Agnieszką Czupajło rozmawiała Anna Winnicka.

materiał Anny Winnickiej

Choć w tym modelu edukacji najwięcej obaw budzi brak specjalistycznej kadry, to nie można zapomnieć o niebagatelnej roli rodziców. Odwiedziliśmy jedną z koszalińskich szkół, o której śmiało można powiedzieć, że jej uczniowie edukacją włączającą są objęci już od kilku lat.

materiał Beaty Góreckiej