fot. PAP/Marcin Obara
Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

W obchodach na pl. Piłsudskiego udział wziął m.in. minister Andrzej Dera reprezentujący prezydenta Andrzeja Dudę, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Wenderlich reprezentujący premiera Mateusza Morawieckiego, kierownictwo ministerstwa sprawiedliwości ze Zbigniewem Ziobro na czele oraz dyrektor generalny służby więziennej gen. Jacek Kitliński.

Dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński mówił o tym, co dotychczas zostało zrobione dla usprawnienia funkcjonowania formacji, ale też o trwających reformach wprowadzanych przez resort sprawiedliwości. Podkreślił przy tym, że zadania stawiane Służbie Więziennej nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie kadra. - To właśnie wy, stojący dzisiaj przed nami, jesteście w służbie najważniejsi, jesteście jej największym potencjałem. Dziękuję wam wszystkim - funkcjonariuszom i pracownikom za wasz codzienny trud, zaangażowanie, za sumienność i oddanie, z jakim realizujecie swoje zadania - podkreślił generał.

- Panie i panowie oficerowie, życzę wam, byście z dumą i zaangażowaniem pełnili służbę dla państwa polskiego oraz by przynosiła wam ona satysfakcję. Dziękuję za trud i wysiłek, który poświęcacie służbie. Życzę, by doceniali was przełożeni i społeczeństwo - zwrócił się do nowych oficerów SW. Słowa wdzięczności generał przekazał również rodzinom i bliskim nowych oficerów, za wyrozumiałość i wsparcie, którego im udzielają.

List prezydenta Andrzeja Dudy na obchodach święta Służby Więziennej w Warszawie odczytał minister Andrzej Dera. Prezydent podkreślił w nim, że to niezwykle ważna i potrzebna formacja. Podziękował Służbie Więziennej za pełną zaangażowania i poświęcenia służbę. „Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej działają w specyficznych warunkach. Na co dzień niewidoczni dla zwykłych obywateli pełnią państwo jedną z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych ról, stawiając czoła wyzwaniom, które wymagają niezwykłej dyscypliny oraz profesjonalizmu” - napisał Andrzej Duda.

Wskazał też, że funkcjonariusze SW muszą mieć zapewnione jak najlepsze warunki pracy, być jak najlepiej wyposażeni i znakomicie wyszkoleni.

List premiera Mateusza Morawieckiego odczytał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Wenderlich. „Dziś także z wdzięcznością i szacunkiem oddajemy hołd pośmiertnie uhonorowanym funkcjonariuszom, kapelanom i pracownikom, którzy w czasie służby dali świadectwo odwagi, godności i wierności Polsce. Wszystkim zebranym na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przekazuję wyrazy uznania i głębokiego szacunku” - napisał premier.

Morawiecki dodał, że Służba Więzienna to niezwykle ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa państwa. „Jako kontynuatorzy chlubnej tradycji, sięgającej 1919 roku, gdy kształtowała się administracja odrodzonej Rzeczypospolitej, zostaliście powołani do wypełniania misji w imię sprawiedliwości, dobra społeczeństwa i dobra człowieka. Przeciwdziałacie zagrożeniom, dozorujecie osadzonych w aresztach, w zakładach karnych, prowadzicie niełatwą działalność resocjalizacyjną” - napisał Morawiecki.

„Jesteście służbą nowoczesną, nieustannie doskonalącą metodykę pracy penitencjarnej i umiejętności funkcjonariuszy” - dodał premier.

- Wasza służba jest służbą wyjątkową. Wymagającą szczególnych cnót, kwalifikacji i profesjonalizmu - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwracając się do funkcjonariuszy.

Zaznaczył, że udało się pozyskać 1,5 mld złotych na pierwszą ustawę modernizującą służbę więzienną, która miała za cel poprawę warunków pracy. - A teraz udało się uzyskać drugą transzę na rzecz modernizacji, tj. 2 mld złotych. Te pieniądze mają właśnie poprawić warunki waszej pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo - podkreślił.

- Nie może być tak, że wygoda osadzonych stawiana jest ponad wasze bezpieczeństwo. Dlatego środki finansowe, które pozyskaliśmy, mają służyć na przebudowę różnych elementów infrastruktury związanych z bezpieczeństwem. Przygotowaliśmy też zmiany w prawie, tak, aby podnieść wasze bezpieczeństwo, aby jasno powiedzieć, że zamach, napaść na funkcjonariusza służby więziennej będzie dużo surowiej karana niż dotychczas - wskazał i dodał, że trzeba rozszerzyć paletę środków przymusu bezpośredniego i możliwość ich użycia.

Minister przypomniał, że Polska jest krajem, w którym prowadzone jest największe tzw. więzienie elektroniczne w Europie. - To nasz sukces. Ta kara daje duże możliwości oddziaływania na skazanego, który dopuścił się stosunkowo niegroźnego przestępstwa - powiedział szef resortu. - To jest też środek dużo tańszy dla budżetu państwa - podkreślił.

Ziobro zaznaczył, że ogromnym sukcesem jest też praca więźniów. - 88 procent tych, którzy są zdolni do pracy, może dziś pracować. To też wasz sukces - powiedział.

Przypomniał też, że strażnicy więzienni angażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. - To piękny gest solidarności, człowieczeństwa i ludzkiej współpracy, którą powinniśmy okazywać wtedy, kiedy jest taka potrzeba, kiedy sąsiednie państwo jest przedmiotem barbarzyńskiej napaści, ataku - ocenił.
W trakcie Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej głos zabrał również szef Służby Więziennej Ukrainy ppłk. Serhij Greczaniuk. - Wielka duma i zaszczyt, że mogę tu być dziś z wami. Wielkiej stolicy, wielkiego przyjaznego państwa - mówił Greczaniuk.

- Niestety nie mogę dziś założyć uroczystego munduru, ponieważ od 24 lutego mój kraj przebywa w piekle wojny. Szczególnie ważne jest dla nas, że nie jesteśmy sami w tej walce, że Polacy, podobnie jak zdecydowana większość społeczności europejskiej, stoją po naszej stronie - podkreślił dyrektor główny Służby Więziennej w Ukrainie.

- Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność i szacunek za współpracę i pomoc okazywaną przez polską Służbę Więzienną Ukrainie. Doceniamy udzieloną pomoc i zapewniamy, że nadejdzie dzień, w którym nasz system będzie mógł podziękować naszym polskim kolegom i gościnnie przyjąć was na powojennej Ukrainie. Wasze praktyki będą elementem nowego ukraińskiego systemu penitencjarnego - dodał.

W trakcie uroczystości na placu Piłsudskiego odbyła się też promocja na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Ponadto nadano pośmiertne odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, oraz wręczono Order św. Pawła Apostoła - Patrona Służby Więziennej.

Pod koniec uroczystości odbyło się złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a także uroczysta defilada pododdziałów Służby Więziennej.