To święto Zbigniewa Herberta, nieustannie kontynuowane od 2000 roku, odbywać się będzie dwuetapowo, tj. 20 sierpnia oraz 15-16 września 2022 roku.

Na dorobek „Herbertiady” składają się spektakle, monodramy, koncerty, programy słowno-muzyczne, które prezentują cenieni artyści scen polskich (m.in. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Krzysztof Wakuliński, Adam Ferency, Ewa Błaszczyk).

Integralną częścią Przeglądu są warsztaty recytatorskie i konkurs recytatorski dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

„Herbertiadzie” towarzyszyć będzie specjalnie wydany folder, w którym znajdzie się esej poświęcony osobie i twórczości Zbigniewa Herberta oraz relacja z ubiegłorocznej edycji.