fot. Piotr Jedliński/Facebook
Rada miejska udzieliła w czwartek prezydentowi Piotrowi Jedlińskiemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za przyjęciem uchwały było 17 z 24 głosujących radnych. Jedna radna nie wzięła udziału w głosowaniu.

Za udzieleniem Jedlińskiemu absolutorium zagłosowali wszyscy radni z klubów PiS i Wspólnego Koszalina, radni niezależni, do których dołączyła Bogumiła Tiece, opuszczając klub Koalicji Obywatelskiej oraz jedna radna z KO. Siedmioro radnych z KO wstrzymało się od głosu, jedna radna nie wzięła w nim udziału.

Miasto zrealizowało plan dochodów budżetowych w 103,6 proc., przy czym dochody na zadania własne wykonało w 104,8 proc. Plan wydatków budżetowych został zrealizowany w 92,1 proc., w tym na zadania własne w 90,5 proc. Dochody w 2021 r. wyniosły ponad 810 mln zł. Wydatki osiągnęły poziom ponad 761 mln zł. Rok budżetowy zamknął się ponad 49-milionową nadwyżką, nie było zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie Koszalina na 31 grudnia 2021 r. wyniosło 342,8 mln zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 4,71 proc.

- Otrzymanie absolutorium to szczególny moment w pracy każdego samorządowca. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym po raz kolejny obdarzyli mnie radni. Co ważne nikt z radnych nie głosował przeciw tej uchwale, co odbieram jako ważny symbol i dobry znak na przyszłość. (...) Za nami trudny rok, a przed nami niepewna przyszłość i wiele ważnych decyzji, które będziemy musieli podjąć. (...) Koszalin jest wspólny, przed nami dalsza praca na rzecz jego rozwoju - napisał na Facebooku prezydent Piotr Jedliński.

Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Koszalina wotum zaufania. Za głosowało 16 radnych z klubów PiS, Wspólnego Koszalina oraz niezależnych, klub Koalicji Obywatelskiej, który po odejściu z niego Bogumiły Tiece liczy 9 radnych, wstrzymał się od głosu. Radni zatwierdzili sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Koszalina za ubiegły rok. Odbyła się także debata nad raportem o stanie miasta za 2021 r.

- Mamy dobrego prezydenta, szczególnie na ten trudny czas pandemii, wojny na Ukrainie, inflacji oraz często braku dobrej współpracy na linii samorząd-rząd - powiedział radny niezależny Ryszard Tarnowski, doceniając aktywność Jedlińskiego również w kwestii uzyskiwanego wsparcia rządowego. Radny był jedynym, który zabrał głos w dyskusji nad absolutorium.

Wcześniej w debacie nad raportem o stanie miasta zawartym w 150-stronicowym dokumencie, który w skrótowej formie przedstawił na sesji Jedliński, radni opozycyjnego klubu KO wytknęli jego niedociągnięcia. Radny Tomasz Bernacki zaznaczył, że zabrakło w nim informacji o zawalonym wiadukcie w ciągu al. Monte Cassino, obniżonej nośności na moście w ul. Władysława IV oraz przygotowaniach do budowy drogi na Górze Chełmskiej, której nie chce część mieszkańców ze względu na konieczność wycinki kilkuset drzew.

Z kolei radne Krystyna Kościńska i Dorota Chałat za wątpliwy sukces prezydenta uznały realizację programu in vitro, o którego wprowadzenie z innymi radnymi walczyły 7 lat. Jedliński w odpowiedzi zaznaczył, że ten czas oczekiwania na jego uruchomienie wynikał z błędów popełnionych przez występujących z inicjatywą uchwałodawczą oraz z konieczności uzyskania wymaganych zgód i opinii.

Jedliński, przedstawiając raport, wymienił kilka najważniejszych dla miasta inwestycji zrealizowanych w 2021 r. Mówił m.in. o przebudowanym amfiteatrze, zrewitalizowanym Parku im. T. Kościuszki, przebudowanych ulicach Kościuszki i Krańcowej. Przekazał także informację m.in. o realizowanych programach społecznych, zdrowotnych, wyniku egzaminu ósmoklasisty, wyższego od średniej krajowej.

PAP/red./rz