fot. Mariusz Wolański
Zorganizowana przez Związek Sybiraków konferencja została poświęcona 82. rocznicy wywózek na Syberię. Spotkanie poprzedziła msza święta, którą w bazylice mniejszej celebrował biskup Edward Dajczak.

Prezes koła Związku Sybiraków w Koszalinie Anatol Gonczarewicz podkreślił, że istotne jest kultywowanie wspomnień pozbawionych jednak negatywnych emocji: - My budujemy cywilizację miłości. Nasza sybiracka pamięć pozbawiona jest nienawiści, a dotyczy wyłącznie wspomnień o tych, z którymi kiedyś przyszło nam żyć na tej nieludzkiej ziemi.

Podczas konferencji wiele tematów z historii porównywano do aktualnej sytuacji w Ukrainie. - Rosja w swoich metodach działania nie zmieniła się od czasów stalinowskich, a być może nawet od panowania Iwana Groźnego, który dokonał rzezi Nowogrodu - tłumaczył zachodniopomorski wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek.

Na aktualną sytuację geopolityczną oraz nową rolę Polski, a także innych krajów nadbałtyckich, wskazywał profesor Politechniki Koszalińskiej Bogusław Polak: - Na świecie nastąpiło kompletne przewartościowanie. Diametralnie zmieniła się rola Polski w Europie. Zmianie uległy także więzi między krajami, które kiedyś nazywano Pribałtyką. Jesteśmy świadkami historycznego zjawiska.

W środę Sybiracy złożyli także kwiaty przy Ścianie Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu.

mw/zn

fot. Mariusz Wolański
fot. Mariusz Wolański
fot. Mariusz Wolański
fot. Mariusz Wolański
fot. Mariusz Wolański
fot. Mariusz Wolański
fot. Mariusz Wolański
fot. Mariusz Wolański
fot. Małgorzata Abramowicz
fot. Małgorzata Abramowicz
fot. Małgorzata Abramowicz
fot. Małgorzata Abramowicz
fot. Małgorzata Abramowicz
fot. Małgorzata Abramowicz
fot. Małgorzata Abramowicz

Posłuchaj

materiał Mariusza Wolańskiego