źródło:@zuw_szczecin
Budowa łącznika z obwodnicą Szczecinka wkracza w kolejny etap realizacji. W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie złożono dziś wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

To kolejny krok do rozpoczęcia budowy drogi, która połączy istniejącą obwodnicę Szczecinka w ciągu S-11 z krajową „dwudziestką”. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, szczecinecka posłanka Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, jak ważna jest ta inwestycja. - To jest zaledwie pięciokilometrowy, ale jakże istotny odcinek. Obecnie cały ruch tranzytowy biegnący drogą nr 20 musi wjechać do Szczecinka. Innej możliwości nie ma - powiedziała Małgorzata Golińska. Złożenie wniosku pozwoli na „uratowanie” decyzji środowiskowej, której ważność upływa za kilka miesięcy.
Przypomnijmy, budowa łącznika została uznana za zbyt kosztowną i przed laty wykreślono ją z listy rządowego dofinansowania. W roku 2019 zapadła decyzja o jej wykonaniu, a rok później inwestycja znalazła się na liście dziewięciu projektów przewidzianych do realizacji w województwie zachodniopomorskim w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. - Tak się pisze historię infrastruktury drogowej Pomorza Zachodniego. Mamy jeździć bezpieczniej, szybciej i bezkolizyjnie - podkreślał Czesław Hoc, kołobrzeski poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas konferencji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciel wykonawcy, Budimeksu, przyznał, że firma będzie starała się dotrzymać terminów. Oznacza to, że łącznik ma być gotowy najpóźniej jesienią 2025 roku.
ms/zas

Posłuchaj

materiał Mateusza Sienkiewicza