Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie już od 20 lat jest organizatorem dużej imprezy odbywającej się na terenie Koszalina. Wydarzenie ma na celu szerzenie wiedzy i edukowanie społeczeństwa w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W trakcie Dni Godności, uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w konferencji naukowej pt. „Efektywna edukacja dzieci i młodzieży z zespołem Downa”, która odbędzie się na Politechnice Koszalińskiej.

W planach jest również utworzenie pod hasłem Zazieleń się z Godnością żywego logotypu na Rynku Staromiejskim w Koszalinie.