fot. Zuzanna Nieckarz
Uroczystości rozpoczęła msza święta w katedrze. Liturgii przewodniczył bp Zbigniew Zieliński. W homilii hierarcha przypomniał wiernym historyczne konteksty związane z ustanowieniem Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.

Mówił także o obchodzonej we wtorek uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski: - Nie byliśmy pierwszym państwem, które ogłosiło Maryję na królową. Przed nami byli Hiszpanie, Niemcy czy Francuzi. Jeśli nie dostrzeżemy, że jest królową nie tylko Polaków, możemy ulec bardzo zgubnej pokusie wywyższania się nad innymi, myślenia o własnym narodzie jako lepszym i niby bardziej umiłowanym przez Maryję, co oczywiście nie jest prawdą. Czy matka mogłaby jedno dziecko kochać bardziej niż inne?

W katedrze zgromadzili się przedstawiciele senatu, władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów i harcerzy. We Mszy św. uczestniczyło także wielu mieszkańców miasta: - Bardzo podobała mi się homilia biskupa, w której przedstawił historię Polski. Msza święta była podniosła i uroczysta. Zawsze bierzemy udział obchodach tego typu świąt.

Na zakończenie mszy św. w katedrze biskup Zbigniew Zieliński w obecności wiernych odnowił akt oddania państwa pod opiekę Matki Bożej. Historycznie, dokonał tego w 1656 roku król Jan Kazimierz po zwycięstwie nad Szwedami i po obronie Jasnej Góry.

fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman

Po nabożeństwie uroczystości odbyły się na Placu Zwycięstwa przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. - Naszym obowiązkiem jest wzięcie udziału w takich uroczystościach. Wolność i bezpieczeństwo nie jest nam dane na zawsze, więc trzeba kultywować tę tradycję - powiedział jeden z koszalinian.

Na znaczenie wyjątkowego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 Maja, zwracał uwagę prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Jak podkreślił, doświadczenia historyczne związane z jej przyjęciem są niezwykle aktualne także dziś, również w kontekście sytuacji międzynarodowej: - Bez pamięci i symboli wspólnota narodowa nie przetrwa. Mądry polski patriotyzm to szukanie równowagi między potrzebą rozwoju a szacunkiem dla tradycyjnych wzorów i oczekiwań. Wyciągnijmy naukę z naszej historii, zwłaszcza gdy za naszą wschodnią granicą toczy się nieuzasadniona wojna.

Na potrzebę jedności i troski o Ojczyznę, szczególnie widoczną teraz, zwrócił uwagę także biskup koadiutor diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Zbigniew Zieliński: - Nawet Adam Mickiewicz mówił o tym, że docenił ojczyznę wtedy, gdy jej zabrakło. Trudne doświadczenia dla naszych wschodnich sąsiadów są dla nas mobilizacją, żeby docenić dar wolności.

Uchwalona 231 lat temu Konstytucja 3 Maja była drugim na świecie i pierwszym w Europie tego typu spisanym aktem prawnym, regulującym organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

ap/aw/rz

fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz
fot. Zuzanna Nieckarz

Posłuchaj

wierni bp Zbigniew Zieliński koszalinianie Piotr Jedliński, prezydent Koszalina