fot. slupsk.pl
Według oficjalnej sowieckiej propagandy o miasto miały się toczyć zacięte boje, Słupska miała bronić 4-tysięczna załoga. Ta wersja historii obowiązywała przez kilkadziesiąt lat, a wokół zdarzeń narosło wiele mitów. Jaka jest historyczna prawda?

Mit I: Słupsk zdobyto po ciężkich bojach Ten mit można uznać za prawdę, jeżeli za ciężkie boje uznamy kilka strzałów z czołgów, które oddano w przeddzień zajęcia Słupska. Rosjanie podeszli pod Słupsk od strony Kobylnicy i zatrzymali się na wysokości dzisiejszego centrum handlowego, o czym wspomina Tomasz Urbaniak.

Tomasz Urbaniak o ataku radzieckich czołgów

Największe wybuchy, jakie miały miejsce w Słupsku, wywołane były przez samych Niemców, którzy postanowili utrudnić przemieszczanie się oddziałów w kierunku Gdańska - wyjaśnia prof. Wojciech Skóra.

prof. Wojciech Skóra o wysadzeniu mostów przez wojska niemieckie

Mit II: odpowiedzialność za cierpienia ludności cywilnej ponoszą wojska zdobywców

W świetle tego, co dzieje się na Ukrainie, jest oczywiste, że czerwonoarmiści nie wykazywali się specjalnym humanitaryzmem i ludność cywilną traktowali brutalnie. Trzeba jednak pamiętać, że źródłem tego spotkania była skandaliczna decyzja komendanta miasta zakazująca ewakuacji ludności.

Tomasz Urbaniak o ewakuacji Słupska

Mit III: związany jest z legendą, jakoby w operacji zajęcia miasta zginąć miał generał Pankow

Jego imię przez kilkadziesiąt lat nosiła jedna z ulic miasta. Był czas, kiedy Pankowa wymieniano w gronie poległych, a jego śmierć honorowano kwiatami. Później zaczęto powątpiewać w ogóle w istnienie takiej postaci. Dzięki badaniom prof. Skóry uznano, że taki generał był, ale z walką nie miał wiele wspólnego.

prof. Wojciech Skóra o generale Pankowie

Mit IV: związany jest z opowieściami, że w mieście przebywali sami Niemcy

Owszem, w liczącym w czasach pokoju 30 tysięcy Słupsku było ich prawie dwukrotnie więcej, ale w czasie wkraczania sowietów znajdowała się licząca około tysiąca osób grupa ludzi, która czekała na wyzwolenie.

prof. Wojciech Skóra o robotnikach przymusowych ze Słupska

Mit V: mówi o spaleniu centrum miasta przez zdobywców

Przez wiele lat uznawano, że dokonali tego Rosjanie, tymczasem ostatnio pojawiły się hipotezy, że niewiele mniejszy udział w tym procederze mogli mieć też sami Niemcy.

prof. Wojciech Skóra o możliwych przyczynach zniszczenia centrum Słupska

Bez względu na funkcjonujące mity jedno jest pewne - 8 marca 1945 roku Niemcy stracili władzę w mieście. Nie znaczy to, że natychmiast przejęli ją Polacy, bo na przekazanie Słupska polskiej administracji, trzeba było czekać do 10 sierpnia 1945 roku. Od tego dnia liczyć się powinna polska historia Słupska.

pg/mt