Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posłuchaj

Forum Rolnika - 01 - Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Forum Rolnika - 02 - Uzupełniająca Płatność Podstawowa Forum Rolnika - Rolnictwo Ekologiczne Forum Rolnika - 04 - Tworzenie grup i organizacji producenckich Forum Rolnika 05 - Rozwój przedsiębiorczości. Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem Forum Rolnik 06 - Wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych Forum Rolnika - 07 - Turystyczny potencjał polskiej wsi Forum Rolnika - 08 - Plan Strategiczny dla WPR Forum Rolnika - 09 - Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej Forum Rolnika - 10 - Grupy producentów i organizacje producenckie Forum Rolnika - 11 - Produkcja roślin strączkowych Forum Rolnika - 12 - LEADER Forum Rolnika - 13 - Rolnictwo ekologiczne