Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posłuchaj

Forum Rolnika - 01 - Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Forum Rolnika - 02 - Uzupełniająca Płatność Podstawowa Forum Rolnika - Rolnictwo Ekologiczne Forum Rolnika - 04 - Tworzenie grup i organizacji producenckich