fot. prk24.pl
Anna Nieradka z Biura Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie poinformowała, że zajęcia zawieszono w dziesięciu szkołach. Dodała, że zdalnie uczą się 20 642 osoby.

- Zajęcia częściowo zawieszono w 58 z 554 przedszkoli. W dwóch placówkach zajęcia są całkowicie zawieszone. Hybrydowo lekcje prowadzone są w 101 z 572 szkół podstawowych i w 68 z 407 ponadpodstawowych, a w pięciu podstawówkach i trzech szkołach ponadpodstawowych są wstrzymane - poinformowała Anna Nieradka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne. Jego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauka stacjonarna była zawieszona od 20 grudnia do 9 stycznia, w jej miejsce prowadzono naukę zdalną. 10 stycznia uczniowie powrócili do nauki stacjonarnej. Przedszkola cały czas pracują w trybie stacjonarnym.

W poniedziałek przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że w związku z rosnącą liczba zakażeń wkrótce może być wprowadzony system nauki zdalnej w całej Polsce.

red./PAP/rz