fot. if.apsl.edu.pl/instytut-filologii
To pierwsza, całościowa praca o specyfice teatru kaszubskojęzycznego. Książka wyszła w dwóch wersjach językowych i jest przykładem współpracy środowisk - artystycznego i społecznego.

Monografia prof. zw. dr hab. Daniela Kalinowskiego „Teatr kaszubski. Fenomen, formy i środowisko/Kaszëbszi teater. Zjawiszcze, fòrmë, òkrãzé” przedstawia m.in. genezę teatru kaszubskiego oraz bada zjawiska kulturowe, jakie miały miejsce w rejonie Kaszub na przestrzeni lat.

Książka pojawiła się w sprzedaży w styczniu. Została wydana przez Instytut Kaszubski w Gdańsku oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

red./aj

fot. if.apsl.edu.pl/instytut-filologii