fot. pixabay
Polska ma jeden z najwyższych wśród krajów Unii Europejskiej wskaźników dotyczących osób nigdy niekorzystających z internetu. Raport Federacji Konsumentów wskazał, że najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe są gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, osoby z niepełnosprawnościami i emeryci.

O grupach społecznych, które zmagają się z wykluczeniem cyfrowym opowiedziała Martyna Schlapfer, dyrektor departamentu strategii centrum projektów Polska Cyfrowa.

materiał Beaty Góreckiej

Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Koszalinie ma duże zasługi w walce z wykluczeniem cyfrowym seniorów. Od lat bowiem prowadzi dla nich bezpłatne zajęcia, na których uczą się korzystania z komputera i internetu.

materiał Joanny Lejtan

Uczniowie ze środowisk wiejskich, w związku z koniecznością nauki zdalnej, w wielu przypadkach zetknęli się z trudnościami. Brak komputera oraz kłopoty z łącznością stanowiły główne problemy. Okres zdalnego nauczania stał się wielkim wyzwaniem, nie tyko dla rodziców, ale też szkół.

Dariusz Michalak, dyrektor szkoły podstawowej w Bobolicach Dariusz Michalak przyznaje, że problemem rzeczywiście było łącze internetowe, ze sprzętem sobie poradzono i uczniowie otrzymali wsparcie.

materiał Renaty Pacholczyk

bg/jl/rp/aj