fot. prk24.pl
Zaproszenie Arkadiusza Wilmana przyjęli rzecznik prasowy prezydenta Koszalina Robert Grabowski, radni Anna Mętlewicz z Prawa i Sprawiedliwości, Sebastian Tałaj z Koalicji Obywatelskiej i Błażej Papiernik ze Wspólnego Koszalina, a także dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie Robert Szank.

Robert Grabowski poinformował, że we wtorek zamknięty zostanie kolejny odcinek ulicy Piłsudskiego - od ronda przy ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Moniuszki i Sportowej. - Rozdzielona zostanie kanalizacja ogólnospławna na deszczową i sanitarną, stąd konieczne jest zamknięcie tego odcinka. Prace powinny zakończyć się do 30 czerwca. Później ruszy remont ostatniego fragmentu, od ulicy Sportowej do Traugutta. Remont całej ulicy ma zakończyć się pod koniec 2022 roku. Jego koszt to 14 milionów złotych, z czego sześć to rządowe dofinansowanie.

Rozmówca Arkadiusza Wilmana dodał, że od wtorku zamknięta będzie także ulica Batalionów Chłopskich: - Wykonawca musi uporządkować teren po wyburzeniu starych wiaduktów. Musi wyciągnąć część starego obiektu z rzeki i wywieźć gruz. Na bieżąco będziemy informować o przebiegu tych prac.

Rzecznik prezydenta Koszalina mówił także o remoncie ulic Jedności i Głowackiego: - Koszt przebudowy tych ulic to pięć milionów złotych. Powstaną tzw. bezpieczne przejścia dla pieszych, chodniki, rondo i miejsca parkingowe przed basenem. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Prace zakończą się w połowie roku.

rozmowa z Robertem Grabowskim, rzecznikiem prasowym prezydenta Koszalina

Radni dyskutowali natomiast o projektach, o dofinansowanie których ubiega się miasto w drugim naborze do Programu Inwestycji Strategicznych. To rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jamnie (koszt to 67,5 miliona złotych) oraz remonty ulicy Szczecińskiej (33 miliony złotych) i wiaduktu w ciągu ulicy Władysława IV (5,5 miliona złotych).

Anna Mętlewicz podkreśliła, że są to najważniejsze inwestycje w mieście: - Kolejny wiadukt musi zostać w trybie pilnym wyremontowany. Oczyszczalnia ścieków powinna funkcjonować na odpowiednim poziomie, trzeba pozyskiwać nowe technologie i maszyny, aby wszystko było zgodne z ekologią. Ulica Szczecińska wygląda tragicznie. Jeżdżę nią codziennie do pracy, to jest po prostu koszmar. Cieszę się, że będzie „podłączona” do S6.

Sebastian Tałaj wypowiedział się w podobnym tonie: - Jesteśmy za wnioskiem o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni w Jamnie. Ponad rok wcześniej składaliśmy natomiast wniosek do prezydenta o debatę na temat stanu wiaduktów w mieście. Dyskusja na sesji dowiodła, że jest to jak najbardziej priorytetowe zadanie. Ulica Szczecińska przypomina za to szwajcarski ser, więc również poprzemy tę inwestycję.

Błażej Papiernik zgodził się ze swoimi przedmówcami: - Bazując na doświadczeniu z wiaduktem w ciągu ulicy Monte Cassino, należy zwrócić pilną uwagę na ten na ulicy Władysława IV. Ulica Szczecińska będzie łącznikiem z drogą S6. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Jamnie jest bardzo przyszłościowym projektem, bo musimy zwracać szczególną uwagę na ekologię.

rozmowa z radnymi Anną Mętlewicz (PiS), Sebastianem Tałajem (KO) i Błażejem Papiernikiem (Wspólny Koszalin)

Ostatnim gościem audycji był Robert Szank. Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie poinformował, że cała kadra lekarska przyjęła szczepionkę przeciwko Covid-19: - Z kolei poziom wyszczepienia personelu pielęgniarskiego wynosi 82 proc. To nie wynika z tego, że ci pracownicy nie chcą się szczepić. Część z nich ma po prostu przeciwwskazania medyczne do przyjęcia preparatu.

rozmowa z Robertem Szankiem, dyrektorem Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie