fot. Jarosław Ryfun
Anna Nieradka z Biura Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie przekazała, że częściowo zajęcia zawieszono w 83 klasach, a zdalnie uczy się 1333 uczniów.

- 24 z 554 przedszkoli w województwie częściowo zawiesiły zajęcia. W trybie hybrydowym funkcjonuje także 26 z 572 szkół podstawowych i sześć z 407 szkół ponadpodstawowych - powiedziała Anna Nieradka.

W razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne. Jego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauka stacjonarna była zawieszona od 20 grudnia do 9 stycznia, w jej miejsce prowadzono naukę zdalną. Do nauki stacjonarnej uczniowie wrócili w poniedziałek. Przedszkola cały czas pracują w trybie stacjonarnym.

red./PAP/rz