fot. MSWiA/Twitter
Taką zapowiedź, odpowiadając na pytania posłów, złożył w czwartek w Sejmie wiceszef MSWiA, koszaliński poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker, przewodniczący Komisji ds. Rządowego Funduszu Polski Ład.

Szefernaker odpowiadał w Sejmie na pytania posłów PiS związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Programem Inwestycji Strategicznych. Kolejną edycję tego programu premier Mateusz Morawiecki z wiceministrem ogłosili 28 grudnia. W drugim naborze programu na inwestycje w samorządach przewidziano 20 mld złotych. Jednocześnie uruchomiono nabór dla samorządów popegeerowskich opiewający na 2,5 mld złotych. Nabory potrwają do 15 lutego.

- Realnie oceniając pewne terminy, myślę, że do połowy kwietnia będzie wynik obu naborów - poinformował w Sejmie Szefernaker. Decyzja co do kolejnych naborów, jak dodał, będzie wynikała z sytuacji gospodarczej.

Wiceszef MSWiA wyjaśnił, że pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego, który realizuje program, obecnie spotykają się w województwach z samorządowcami. Jak zaznaczył, spotkania będą kontynuowane do końca stycznia, tak "aby samorządy miały jak najlepszą wiedzę dotyczącą priorytetów programu - one pozostają w dalszym ciągu bez zmian - ale także różnego rodzaju możliwości związanych później z realizacją tych inwestycji".

Jak tłumaczył wiceminister, pierwszy nabór pokazał, że największe potrzeby to inwestycje drogowe, a także wodno-kanalizacyjne. - Po pierwszym naborze jesteśmy na etapie rozpisania przetargów lub trwania przetargów w niektórych gminach. Widać, że w niektórych miejscach jest to bardzo szybko realizowane. Wiele wskazuje, że gminy były bardzo dobrze przygotowane - zaznaczył Szefernaker.

Samorządy w ramach drugiego naboru mogą złożyć trzy wnioski o dofinansowanie - pierwszy do 5 mln zł, drugi do 30 mln zł i trzeci do 65 mln zł. Złożenie wniosku do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci wniosek.

Samorządy popegeerowskie - oprócz wniosków do naboru dla wszystkich samorządów - będą mogły złożyć dwa dodatkowe wnioski. Gminy - wniosek do 2 mln złotych oraz wniosek do 5 mln złotych, a powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne - wniosek do 2 mln zł i wniosek do 8 mln zł.

BGK po zakończeniu naborów przekaże raporty komisji ds. funduszu. Komisja zanalizuje wnioski i przygotuje rekomendację, na podstawie której o przyznaniu dofinansowania zdecyduje premier.

Wyniki pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych rząd ogłosił w październiku. Samorządy złożyły 8 tys. wniosków o wsparcie inwestycji na łącznie 93 mld zł. Zaakceptowanych zostało 4040 wniosków. Dofinansowanie w wysokości 23,9 mld zł trafiło do 97 proc. samorządów w Polsce.

PAP/ar