fot. Mateusz Sienkiewicz

W powszechnej świadomości funkcjonuje jako „bóg”. Dla mieszkańców Karwic koło Drawska Pomorskiego był zwykłym sąsiadem, częstym gościem. Profesor Zbigniew Religa odwiedzał Pojezierze Drawskie, a w pałacyku w Karwicach spędził niejedne wakacje. Dlatego w dniu jego urodzin w sąsiedztwie pałacyku odsłonięto kamień i tablicę pamiątkową poświęconą najbardziej znanemu polskiemu kardiochirurgowi. O wizytach profesora na tych terenach w reportażu „Zielone Serce Profesora Religi”.

Na pamiątkowej tablicy w Karwicach obok wykresu z kardiomonitora widać też postać profesora Religi... w stroju wędkarskim. Takiego zapamiętali go mieszkańcy...

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Zielone Serce Profesora Religi” - Mateusz Sienkiewicz