fot. Instytut Adama Mickiewicza
W sejmowej uchwale w tej sprawie wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

Uchwała przypomina także, że w 1822 roku w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu.

W tamtym okresie zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej.

Wskazano, że „to z romantyzmu wyrósł nowoczesny mesjanizm Jana Pawła II i unikatowy w dziejach świata ruch Solidarność. Pamięć romantyzmu polskiego jest zatem pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość”.

Co nam zostało z epoki, która mocno określała naszą narodowość i jak wiele jesteśmy w stanie przełożyć na współczesność? O tym Katarzyna Kużel rozmawiała z Bohdanem Urbankowskim - poetą, eseistą, dramaturgiem i filozofem, a także autorem m.in. książki „Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci”.

materiał Katarzyny Kużel

O odniesienie się do obchodów Roku Polskiego Romantyzmu poprosiliśmy także Joannę Kowalczyk, polonistkę z Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie. Jak według nauczycielki odbierany jest obecnie patriotyzm? Czy pamiętamy o wartościach, jakie wówczas ukształtowały naród polski?

materiał Beaty Góreckiej

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza zostaną uhonorowane w czasie jedenastej edycji akcji Narodowego Czytania 2022.

kk/bg/aj