fot. A. Burszta

Menadżer kultury, redaktor naczelny i właściciel wydawnictwa Biuro Literackie. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 - Port Literacki Wrocław, od 2016 - Stacja Literatura w Stroniu Śląskim, a od 2022 - TransPort Literacki w Kołobrzegu.

Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011).

Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Animator działań integrujących europejskie środowisko literackie. Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Kurs na sztukę, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Połów, Poetyckie debiuty, Pracownie literackie, Szkoła z poezją.

Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

Najstarszy Festiwal Literacki jakim jest Biuro Literackie zakotwiczył od jesieni ubiegłego roku w Kołobrzegu. Artur Burszta - jego założyciel i organizator w wędrówce festiwalu po Polsce  odnotowuje wartości poznawcze i ewolucyjne - rozmawia z nim o tym Jarosław Banaś.

Posłuchaj

Rozmowa Jarosława Banasia z Arturem Bursztą