fot. pixabay.com
Co oznacza społeczeństwo obywatelskie? To rodzaj społeczeństwa, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni.

Jedną z takich osób jest Dorota Chałat, radna Rady Miejskiej w Koszalinie, działająca na rzecz praw kobiet. Co według niej oznacza społeczeństwo obywatelskie?

materiał Beaty Góreckiej

Mocnym filarem społeczeństwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe, takie jak koszalińska fundacja Nauka dla Środowiska. Jak mówi jej prezes Piotr Jaśkiewicz, budzeniem społecznej aktywności fundacja zajmuje się od kilkunastu lat i ciągle ma co robić.

materiał Joanny Lejtan

Pracownia pozarządowo, to jedna z ponad 300-tu organizacji pozarządowych, które działają w Koszalinie. Skupiają się przede wszystkim na aktywizacji obywatelskiej. Pomagają tym, którzy chcą działać dla swojego otoczenia nieformalnie lub właśnie poprzez organizację. O tym, jak dokładnie funkcjonuje Pracownia Pozarządowa, a także jak ważny element jej działalności stanowi kwestia społeczeństwa obywatelskiego, opowiedział Łukasz Cieśliński.

materiał Tomasza Trana

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, jak mówi przewodnicząca Anna Kornecka, przedstawia szeroko rozumiany interes społeczny naszego województwa i właśnie to pomaga znaleźć porozumienie stron.

materiał Anny Winnickiej