fot. pixabay.pl
Program kierowany jest do rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w sprawowaniu opieki nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Istotą opieki wytchnieniowej jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków lub skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji.

- Opieka wytchnieniowa jest ważna zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodziców, opiekunów - podkreśla to m.in. Mateusz Oleś, psycholog i psychoterapeuta, współpracujący z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

materiał Beaty Góreckiej

Ze wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej od kilku lat mogą korzystać mieszkańcy gminy Sianów. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował najpierw autorski program, w ramach którego opiekunowie osób niepełnosprawnych mogli liczyć na wytchnienie. Robert Suszczak, kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej podkreślił, że od dwóch lat ośrodek realizuje opiekę wytchnieniową w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

materiał Renaty Pacholczyk

Na opiekę wytchnieniową mogą liczyć także rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych w Świdwinie. Tego typu pomoc oferuje tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. O zasadach przystąpienia do programu oraz o zainteresowaniu jakim się cieszy przedsięwzięcie, Tomaszowi Tranowi opowiedziała Anna Zdunek, kierownik placówki.

materiał Tomasza Trana

bg/rp/tt/aj