fot. Anna Winnicka

Zbliża się zima, więc przybywa osób potrzebujących. Poszukujący schronienia otrzymają pomoc w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie, które prowadzi noclegownię.

Towarzystwo prowadzi też mieszkania wspomagane. Trafiają tam osoby po przejściach, np. bezdomne czy zagrożone bezdomnością. Znajdują tam dach nad głową i wychodzą na prostą.


Zapraszamy do wysłuchania reportażu Anny Winnickiej - „Szansa na nowe życie”.

Posłuchaj

„Szansa na nowe życie” - Anna Winnicka