fot. pixabay.pl
Obchodzona jest w Polsce 4 grudnia. Świętują tego dnia między innymi górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych.

Województwo zachodniopomorskie kojarzy się głównie z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego, jednak główne kopaliny w naszym regionie to piaski i żwiry.

W przypadku wniosków inwestorów dotyczących planowanych prac wydobywczych na terenie gmin Drawsko Pomorskie, Borne Sulinowo oraz na pograniczu gmin Dygowo i Gościno, inwestycje te uznano za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Spośród dwudziestu jeden postępowań wszczętych w 2020 r. w naszym regionie, a dotyczących wydania decyzji środowiskowych odnośnie wydobywania kopalin, tylko jedno dotyczyło gazu ziemnego - jego eksploatacji w gminie Trzebiatów. Wszystkie pozostałe odnosiły się do złóż piasków lub piasków i żwirów.

Kopalnie odkrywkowe piasku i żwiru w Zachodniopomorskiem będą funkcjonować m.in. w gminach Świeszyno, Brójce, Siemyśl i Płoty.

Wszystkim Pracownikom Kopalń składamy serdeczne życzenia!

red./aj