Zaproszenie Przemysława Grabińskiego przyjęli wójt gminy wiejskiej Wałcz Jan Matuszewski, burmistrz Tuczna Krzysztof Mikołajczyk oraz Zdzisław Ryder dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu.

Pierwszym gościem porannego „Studia Bałtyk” był wójt gminy wiejskiej Wałcz, Jan Matuszewski, który mówił między innymi o sukcesie mobilnych punktów szczepień w swoim regionie:

- Jesteśmy zadowoleni, bo staraliśmy się, żeby mobilne punkty szczepień znalazły się w kilkunastu miejscowościach w okresie letnim. Wielu mieszkańców skorzystało z tego swobodnego dostępu do szczepionki. W efekcie nasza gmina otrzymała 500 tys. zł w ramach konkursu Rosnąca odporność , ogłoszonego przez ministerstwo.

Jak podkreślił wójt, chce, żeby pieniądze zostały przeznaczone na coś trwałego, co pozostanie w gminie.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Jan Matuszewski wójt gminy wiejskiej Wałcz

Kolejnym gościem Przemysława Grabińskiego był burmistrz Tuczna Krzysztof Mikołajczyk, który opowiedział o postępach programu wymiany starych pieców. - Realizujemy program Czyste Powietrze od stycznia tego roku. W ramach tego projektu w urzędzie miejskim powstał punkt konsultacyjny, który od czerwca udzielił ponad 50 konsultacji. Przygotowano już 11 wniosków i odbyły się trzy spotkania informacyjne dla mieszkańców. Wszystko to w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - dodał.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Krzysztof Mikołajczyk burmistrz Tuczna

Ostatnim gościem czwartkowego „Studia Bałtyk” był Zdzisław Ryder, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu, który przybliżył liczne inwestycje na terenie placówki:

- Ośrodek to jeden wielki plac budowy, ale nie koliduje to z treningami - podkreślił. - Największą obecnie inwestycją jest budowa wielofunkcyjnej hali sportowej. Firma, która się tym zajmuje w pierwszej kolejności usuwa korzenie po wyciętych tam drzewach, żeby przygotować podłoże pod budynek. Przyjechało już też kilkanaście kontenerów, gdzie będą mieścić się biura wykonawcy  - wyjaśnił.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Zdzisław Ryder dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu