„Z polszczyzną za pan brat”: Czy poprawne jest sformułowanie: wykorektorować?

W kolejnych pogadankach językowych Katarzyna Kużel i Rafał Janus, dyrektor I LO im. St. Dubois w Koszalinie, będą się zastanawiać nad poprawnością sformułowania „wykorektorować”.

Autor filmu: Adam Iwaszkiewicz.