Niemal 670 milionów złotych po stronie przychodów i 702 miliony po stronie wydatków - tak wyglądać będzie przyszłoroczny budżet Koszalina. Po wielogodzinnej dyskusji, radni przyjęli w czwartek odpowiednią uchwałę.

Jak wyjaśnia prezydent Koszalina Piotr Jedliński, miasto pozyskuje środki z różnych źródeł:
- 168 milionów złotych będzie pochodzić z udziału w podatkach, takich jak PIT. Część będzie pochodzić z podatków lokalnych - to około 162 miliony złotych. Do tego trzeba dodać dochody z majątku miasta w wysokości ponad 21 milionów złotych. Otrzymamy też z subwencji ogólnej 182 miliony złotych i z dotacji celowych 107,4 milionów złotych, a z funduszy unijnych 12 milionów złotych - wymienia prezydent.

Największe wydatki budżetowe to m.in. edukacja, utrzymanie jednostek miejskich, kwestie infrastruktury czy gospodarka komunalna. W czasie dyskusji nad budżetem część radnych jego poparcie uzależniła od wycofania wkładu własnego miasta w inwestycję na Górze Chełmskiej – mówił o tym m.in. Sebastian Tałaj, szef klubu Koalicji Obywatelskiej:
- Chcemy, żeby zrezygnować z budowy drogi gminnej od ulicy Słupskiej do wieży widokowej i stadionu na Górze Chełmskiej. Przede wszystkim z wycinki w tym miejscu 337 drzew. Ten teren jest częścią obszaru chronionego krajobrazu koszalińskiego pasu nadmorskiego i bardzo ważnym miejscem dla mieszkańców.

Z kolei Artur Wiśniewski, szef klubu radnych PiS-u, wskazywał m.in. na znaczne wsparcie inwestycji miejskich z budżetu centralnego, był też przeciwny wycofywaniu środków przeznaczonych na prace na Górze Chełmskiej: - Nie mogę się z godzić z tym, żeby zdejmować tę inwestycję. Chodzi o 33 miliony, które budżet miasta otrzyma z Polskiego Ładu. Dziwną sytuacją byłoby, wręcz nie dopuszczalną, żebyśmy rezygnowali w tym momencie z jakichkolwiek środków. Trudno wtedy ubiegać się o kolejne fundusze na inne inwestycje.

Ostatecznie radni piętnastoma głosami za, przy dziewięciu przeciw, przyjęli uchwałę budżetową. Za uchwałą głosowali radni PiS, klubu Wspólny Koszalin oraz radni niezrzeszeni. W trakcie czwartkowej sesji, radni podjęli także decyzję o podwyżce wynagrodzenia dla prezydenta miasta. Piotr Jedliński będzie teraz zarabiał miesięcznie nieco ponad 20 tysięcy złotych brutto.

Krzysztof Klinkosz/kc

Posłuchaj

Piotr Jedliński prezydent Koszalina Artur Wiśniewski przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sebastiana Tałaja przewodniczącego klubu radnych Koalicji Obywatelskiej