fot. pixabay.com

Dziś w naszej audycji będzie o rozpoczynającym działalność w województwie zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Praca na Roli. To grupa związane z Zachodniopomorską Radą Wojewódzką NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i można powiedzieć, że także pokłosie zarejestrowanego przez byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego Towarzystwa Rolniczego i Przemysłowego „Tradycja i Przyszłość”.
Jeśli chodzi tu dialog środowisk, organizacji i instytucji z obszarów wiejskich. Jaki jest pomysł na działalność Stowarzyszenia, czy jest to organizacja, która rzeczywiście będzie miała pogłos wśród rolników? O tym dziś porozmawiamy. A gośćmi audycji będą:
Jan Białkowski, który przewodniczy Stowarzyszeniu Praca na Roli oraz Edward Kosmal były już przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Posłuchaj

Pola widzenia (28.11.2021)