fot. Jarosław Ryfun
669 milionów złotych po stronie dochodów i 703 miliony złotych po stronie wydatków. Deficyt - to prawie 33 miliony złotych. Jak powiedziała skarbnik miasta Katarzyna Macko, dochody miasta będą mniejsze niż w tym roku. To wynik m.in. zmian przepisów podatkowych.

- Wprowadzone zmiany to m.in. podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie progu do 120 tys. zł dla osób fizycznych, czy zastosowanie ulgi dla klasy średniej. To wszystko spowoduje, że osoby fizyczne będą uzyskiwały wyższe dochody, ale odbija się na tym, że dochody samorządu zostają obniżone - wyjaśniła Katarzyna Macko, skarbnik miasta.

Prezydent miasta Piotr Jedliński podkreślił, że przyszłoroczny budżet będzie „trudny” m.in. ze względu na inflację i wzrost cen. Jednak, jak powiedział, miasto będzie się rozwijać i ponad 67 milionów złotych trafi na inwestycje. W tej pozycji budżetu, najwięcej pochłoną remonty dróg.

- Przyszły rok to przede wszystkim najważniejsza, najpilniejsza i chyba wszystkim najbardziej leżąca na sercu inwestycja, czyli budowa wiaduktów w ciągu alei Monte Cassino. Koszt niemal 24 miliony złotych, największa pozycja w budżecie. To jest też dokończenie remontu ulicy Piłsudskiego, przebudowa ulicy Podgórnej i placu Kilińskiego, ale również remont ulicy 4 Marca i ulicy Franciszkańskiej, tam, gdzie ta nawierzchnia jest najbardziej zniszczona - podkreślił prezydent.

Prawie 250 milionów złotych z budżetu miasta trafi na oświatę, 66 milionów złotych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, prawie 25 milionów złotych na kulturę, 40 milionów złotych - na pomoc społeczną. Większa będzie w przyszłym roku m.in. kwota przeznaczona na działania związane ze wsparciem seniorów

- Jesteśmy, coraz starszym społeczeństwem stąd też rosną wydatki na domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia. To są też wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi, usługami opiekuńczymi, czy też z zasiłkami i dożywianiem. Również program osłonowy związanych choćby z gospodarką odpadami, który w tym roku cieszył się dużą popularnością. Radni wyrazili zgodę na to, żeby ten program w przyszłym roku też funkcjonował - zaznaczył Piotr Jedliński.

Debata o budżecie odbędzie się jutro podczas sesji Rady Miejskiej. Początek o godz. 9.

ap/kc

Posłuchaj

Katarzyna Macko skarbnik miasta Koszalin Piotr Jedliński prezydent Koszalina