Piotr Ostrowski, prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia Koszalin podczas dyskusji przedstawił projekt Akademia Radiowa, w ramach którego kształceni są przyszli dziennikarze. To obecnie jedyne takie przedsięwzięcie w mediach publicznych w naszym kraju. Akademia Radiowa istnieje od trzech lat i kształci dziennikarzy, a także prowadzi program szkoleń i prelekcji dla młodzieży w ramach edukacji medialnej.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zorganizowała cykl debat i spotkań na temat edukacji medialnej. „W związku ze świadomością „zagrożeń oraz potrzeby rozszerzenia i skoordynowania działań w obszarze edukacji medialnej, do dyskusji zaproszono instytucje zajmujące się tą tematyką. Celem jest, oprócz stworzenia ram organizacyjnych dla różnych przedsięwzięć, wzmocnienie roli i odpowiedzialności państwa w zakresie edukacji medialnej oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów w celu jej rozwoju” - tak brzmi komunikat KRRiT.

Podczas środowej wideokonferencji z przedstawicielami KRRiT i pozostałych regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, Piotr Ostrowski, prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia Koszalin przedstawił projekt naszej rozgłośni Akademia Radiowa, w ramach którego kształceni są przyszli dziennikarze. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z najważniejszymi uczelniami w regionie - Politechniką Koszalińską i Akademią Pomorską w Słupsku.

- Radio publiczne ma za zadanie m.in. edukować odbiorców oraz uczyć krytycznego i świadomego odbioru treści w środkach przekazu. Szczególnie młodzież i dzieci są narażone na ich negatywny wpływ. Poszliśmy o krok dalej i postanowiliśmy sami kształcić dziennikarzy, którzy te treści tworzą i przekazują, by były obiektywne i rzetelne. Z tego zamysłu powstała Akademia Radiowa. Przyszli dziennikarze trafiają tu najpierw do redakcji Nowych Mediów, która jest pierwszym etapem kształcenia nowych kadr, bardzo potrzebnych na rynku, zwłaszcza lokalnym - powiedział Piotr Ostrowski. - Praca Nowych Mediów jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem naszego nowoczesnego newsroomu. Tu liczy się profesjonalizm, bardzo dobra znajomość bieżących spraw od polityki po kulturę, sprawy społeczne, a także tempo zdobycia i przekazywania informacji. Nowo zbudowany newsroom jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie: między innymi w multimedia, stanowiska przygotowywania i redagowania serwisów informacyjnych, konsolety do nagrań oraz komputery do montażu dźwięków i realizacji. Pomieszczenia są wyposażone w ekofony, a więc można w nich nagrywać materiały dźwiękowe. Powstały także dwie duże sale dydaktyczne oraz profesjonalne studio telewizyjne - dodał prezes rozgłośni.

Nasza rozgłośnia ma już za sobą 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu Młodzieżowej Szkoły Dziennikarskiej. - Wtedy stawiano na gimnazjalistów i licealistów, uczących się w klasach dziennikarskich, a teraz naszą ofertę kierujemy do studentów i absolwentów szkół wyższych. Ta inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem Politechniki Koszalińskiej i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uruchomienie Akademii Radiowej przynosi bardzo dobre efekty. Podczas dwóch lat trwania projektu przyjęliśmy na etat już dziesięć osób. Mimo pandemii w ramach staży, praktyk i warsztatów naszą Akademię Radiową odwiedziło kilkadziesiąt osób, w tym studenci dziennikarstwa i marketingu kilku uczelni. Praktykowali także przyszli realizatorzy dźwięku - podkreślił Piotr Ostrowski.

Uczestnicy debaty zorganizowanej przez KRRiT dodali, że negatywnym zjawiskom, takim jak: rozpowszechnianie treści zagrażających rozwojowi dzieci i młodzieży, fake newsy czy dezinformacja, powinna przeciwdziałać wiedza użytkowników o mechanizmach powstawania przekazów medialnych oraz sposobach ich rozpowszechniania, co wiąże się także z wyższym poziomem edukacji dziennikarzy.

red.

fot. prk24.pl
fot. prk24.pl
fot. prk24.pl
fot. prk24.pl
fot. prk24.pl