Czy należy oddzielać w jednym zdaniu różne spójniki o tym samym znaczeniu?

Okazuje się, że zgodnie ze słownikiem poprawnej polszczyzny takie konstrukcje są odradzane. Dlaczego? Tego dowiedzieć się można w najnowszym odcinku „Z polszczyzną za pan brat”.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Katarzyny Kużel z Rafałem Janusem, dyrektorem I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie.