Jak nazwać osobę, która je śniadanie? | Źródło: Katarzyna Kużel, Adam Iwaszkiewicz

Na to pytanie w kolejnym odcinku „Z polszczyzną za pan brat” próbowali odpowiedzieć Katarzyna Kużel i Rafał Janus, polonista i dyrektor I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie.