fot. prk24.pl
Druga edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa” adresowana jest do samorządów gminnych i nagradza modelowe opracowywanie i realizację Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami. Miasto Kołobrzeg otrzymało w nim wyróżnienie w kategorii małe gminy miejskie.

Zdaniem Jury Kołobrzeg w umiejętny sposób uczynił dziedzictwo kulturowe zarówno elementem promocji gminy, jak i budowania tożsamości lokalnej. Miasto przeprowadziło ciekawe działania mające na celu uwypuklenie i ochronę militarnego dziedzictwa miasta, uznanego za ważną składową wyjątkowości tego terenu. Dzięki staraniom władz, neogotycki budynek ratusza odzyskał dawną świetność i stał się ważnym elementem promocji gminy.

Konkurs „Samorząd Dla Dziedzictwa” powstał z intencją promowania działań mających na celu realizację obowiązku opracowania i wdrażania Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami.

Kapituła konkursu oceniła zgłoszenia w trzech kategoriach konkursowych: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie, oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury zdecydowało się wyłonić dwoje laureatów i przyznać cztery wyróżnienia.

red./od