fot. slupsk.pl
Starsza specjalistka pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymała nagrodę za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Wręczenie nagród dla najbardziej zaangażowanych pracowników socjalnych nastąpiło 18 listopada podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. - Swoim zaangażowaniem, empatią oraz przychylnością dajecie Państwo wzór do naśladowania i uczycie okazywania godności drugiemu człowiekowi - powiedziała podczas uroczystości Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Katarzyna Mulawa w trakcie swojej kariery zawodowej podjęła szereg inicjatyw społecznych, w tym m.in.: • Współorganizacja akcji charytatywnych na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową (festyny, koncerty, zbiorki, loterie). • Udział w zbiórkach środków na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin (akcja „Niezapominajka”). • W latach 2009 – 2019 prowadziła Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Dżungla”, w którym prowadzona była prac wychowawcza skierowana do dzieci zamieszkujących w bloku będących skupiskiem lokali socjalnych. • Współuczestniczyła w opracowaniu i realizowała Program Aktywności Lokalnej skierowany do mieszkańców lokali socjalnych. • W latach 2016 – 2019 była inicjatorką działań aktywizacyjnych i integracyjnych skierowanych do seniorów zamieszkujących blok, w którym znajdowały się wówczas mieszkania chronione. • Od 2007 r. współpracuje ze słupskim Bankiem Żywności, promując przekazywanie żywności na rzecz potrzebujących i przeciwdziałając jej marnotrawieniu, koordynuje wydawanie żywności w ramach PO PŻ, osobiście uczestnicząc w jej wydawaniu i dostarczaniu. • Stale współpracuje z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, głównie w obszarze redystrybucji żywności. • Jest asystentem osobistym osób niepełnosprawnych oraz opiekunem prawnymi kuratorem osób całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionych. • Jako wolontariusz świadczy wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz wychodzących z nałogów i przebywających w placówkach prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Słupsku. • Jest członkiem komisji mieszkaniowej Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i opiniuje wnioski o przydział lokalu. UM Słupsk/mt