fot. www.pixabay.com
Resort klimatu i środowiska poinformował, że projekt ustawy dot. wsparcia najuboższych odbiorców energii, będzie opublikowany w najbliższych dniach. Rząd chce przeznaczyć na dopłaty do prądu w 2022 roku ok. 1,5 mld zł.

Nowym dodatkiem energetycznym rząd chce objąć gospodarstwa domowe najbardziej wrażliwe (na ubóstwo energetyczne - red.), których miesięczne dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Nowe przepisy mają objąć m.in. emerytów ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury oraz emerytów i rencistów ze świadczeniem równym najniższej emeryturze.

Z informacji wynika ponadto, że wsparciem mają być również objęte osoby samotnie zamieszkujące domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, które korzystają z pomocy społecznej, a także pozostałe osoby pobierające zasiłki. Dopłaty mają również przysługiwać rodzinom wielodzietnym w trudniejszej sytuacji dochodowej.

Nowy system dodatków dla wrażliwych gospodarstw zostanie uzupełniony również o wsparcie niefinansowe. W projektowanych przepisach mają pojawić się rozwiązania, które zakażą wstrzymania dostaw energii elektrycznej w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty i w dni uznane ustawowo za wolne od pracy wobec osób, które mają zaległości w regulowaniu bieżących rachunków za prąd.

PAP