fot. Mariusz Wolański
Dyrektorzy oraz nauczyciele kołobrzeskich szkół ponadpodstawowych zostali uhonorowani nagrodami starosty, kuratora oświaty oraz ministra edukacji i nauki oraz odznaczeniami resortowymi.

Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, w powiecie kołobrzeskim pracują doskonali pedagodzy i dyrektorzy: - Dowodem na to jest fakt, że prawie co trzeci uczeń uczący się u nas pochodzi spoza powiatu kołobrzeskiego. Młodzież przyjeżdża bardzo chętnie z sąsiednich powiatów, a nawet z całego kraju, aby uczyć się m.in. w Zespole Szkół Morskich.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Zespołu Szkół Policealnych, który jednocześnie świętował swoje 60-lecie. Jak wspomniała dyrektorka szkoły Grażyna Bohdziewicz, placówka najbardziej znana była z tego, że przez kilkadziesiąt lat kształciła na potrzeby regionu średnie kadry medyczne: - Nasi nauczyciele są nietypowi, bo pracują w innych miejscach, a do nas przychodzą realizować swoje pasje. Mają ochotę uczyć młodych, by służba zdrowia nie upadła zupełnie i żeby ten średni personel ciągle się rozwijał.

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się w piątek 15 października w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

mw/od

Posłuchaj

Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski Grażyna Bohdziewicz, dyrektorka Zespołu Szkół Policealnych