fot. Anna Winnicka

17 czerwca 1991 podpisany został traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Niedługo potem, bo 27 sierpnia, powstał Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce jako dachowa organizacja wszystkich stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w Polsce.

Z tej okazji w Koszalinie odbyły się wydarzenia jubileuszowe. Dlaczego właśnie w Koszalinie i z jakimi problemami zmaga się dziś społeczność niemiecka?

Reportaż Anny Winnickiej „To granica przekroczyła nas...”

Posłuchaj

„To granica przekroczyła nas...” - Anna Winnicka