fot. pixabay.pl
Statystyki alarmują: „wciąż zbyt wiele kobiet doświadcza różnych form przemocy”. W czasie pandemii wzrósł odsetek osób dotkniętych tym problemem. W ubiegłym roku zaobserwowano wzrost aktów przemocy pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.

O narastającym problemie przemocowym wobec kobiet, z Grzegorzem Hamerą - głównym specjalistą zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w koszalińskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - rozmawiała Anna Winnicka.

materiał Anny Winnickiej

Aby skutecznie walczyć z rosnącą przemocą, trzeba pomagać nie tylko jej ofiarom, ale także sprawcom. Specjalne zajęcia dla tych osób organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

materiał Joanny Lejtan

W województwie zachodniopomorskim spośród tysiąca przebadanych kobiet w roku 2017 prawie 490 przyznało, że nie czuje się bezpiecznie we własnym domu.

„Tego typu przemocy z roku na rok jest coraz więcej” - zauważa Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, prezes Fundacji „Zdążyć z Miłością”.

materiał Renaty Pacholczyk

aw/rp/jl/aj