fot. Katarzyna Chybowska
W związku z rozpoczęciem robót na ul. Jedności zamknięty jest odcinek jezdni od ul. Piastowskiej do łuku drogi na wysokości hali sportowej. Przejazd jest tam niemożliwy.

To pierwszy etap prac związanych z modernizacją tego fragmentu miasta.

Rozbudowa ul. Jedności (długość około 350 m) oraz ul. Głowackiego (długość około 230 m) polegać będzie na przebudowie jezdni, która wzbogaci się o nowe miejsca postojowe. Rozbudowane zostaną także chodniki oraz zjazdy, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

Na skrzyżowaniu ul. Jedności i Głowackiego zaprojektowano także rondo. Na pozostałych odcinkach obu ulic pojawi się nowa warstwa bitumiczna.

Przebudowa i rozbudowa jezdni polega na zmianie konstrukcji, korekcie niwelety ulicy, jej geometrii, a także przebudowie skrzyżowań i łuków na skrzyżowaniach.

Uporządkowane zostaną także podwórka na zapleczu budynków usytuowanych wzdłuż ul. Pileckiego, m.in. po to, by zapewnić dojazd do budynku wykorzystywanego przez SOS Wioski Dziecięce.

Prace wykonuje firma DOMAR z Tatowa. Koszt inwestycji to 5,3 mln zł.

red./aj

fot. Katarzyna Chybowska
fot. Katarzyna Chybowska
fot. Katarzyna Chybowska
fot. Katarzyna Chybowska
fot. Katarzyna Chybowska
fot. Katarzyna Chybowska
fot. Katarzyna Chybowska
fot. Katarzyna Chybowska