Nauka języka polskiego w Infopunkcie „Razem” fot. Anna Winnicka

W Koszalinie mieszka i pracuje kilkanaście tysięcy obywateli Ukrainy. Część z nich na Pomorzu osiądzie już na stałe. Zwłaszcza na początku swojego pobytu w obcym kraju migranci natrafiają na szereg problemów.

W Koszalinie pomoc migrantom udziela Infopunkt „Razem”, który funkcjonuje przy Parafii Luterańskiej, Centrum Migracji działające przy Związku Ukraińców w Polsce oraz Centrum Wsparcia Integracji założone przez Caritas. Przedstawiciele tych instytucji spotkali się w Centrum Ewangelickim po to, aby dyskutować, w jaki sposób pomagać migrantom.

W spotkaniu uczestniczyła Anna Winnicka.

Posłuchaj

materiał Anny Winnickiej