„Z polszczyzną za pan brat”: o konstrukcjach z zaimkiem zwrotnym „się”

W kolejnych pogadankach językowych Katarzyna Kużel i Rafał Janus, dyrektor I LO im. St. Dubois w Koszalinie mówili o konstrukcjach z zaimkiem zwrotnym „się”.

Autor filmu: Adam Iwaszkiewicz