fot. www.pixabay.com
Rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku był gościem porannego „Studia Bałtyk”. W rozmowie z Mateuszem Sienkiewiczem mówił o założeniach porozumienia podpisanego pomiędzy Lasami Państwowymi a Służbą Więzienną. Wyjaśnił również, jak należy się zachować w przypadku utraty orientacji w lesie.

W środę, 15 września, Lasy Państwowe i Służba Więzienna zawarły porozumienie, które umożliwi zatrudnianie osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach w lesie. Szczegółowe zasady zatrudnienia będą określały umowy podpisane pomiędzy nadleśnictwami a dyrektorami konkretnych placówek.

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku zaznaczył, że tego rodzaju współpraca jest już od wielu lat prowadzona z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Czarnem. - Jednym z działań jest akcja „Dar serca”, która polega na wychodzeniu osadzonych do osób pochodzących z różnych środowisk, na przykład do osób wykluczonych. Więźniowie w ramach akcji uczestniczą w licytacjach na rzecz chorych dzieci, w koncertach czy spotkaniach - wyjaśnił Marek Stasiuk.

- Podpisane przez Dyrekcję porozumienie, będzie sprzyjało resocjalizacji oraz socjalizacji więźniów, czyli przywracaniu ich społeczeństwu - mówił rzecznik. - Zatrudnienie w Lasach Państwowych będzie miało charakter dobrowolny. Naszym zadaniem będzie zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz różnego rodzaju szkoleń i uprawnień do wykonywania danej pracy - przekazał i podkreślił, że dzięki tej współpracy Lasy Państwowe będą mogły przyczynić się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia więźniów oraz ich powrotu na rynek pracy po wyjściu na wolność.

Rzecznik w dalszej części rozmowy zwrócił uwagę, że pogoda sprzyja, by wybrać się do lasu na grzybobranie. - Często zdarza się, że udając się na grzyby, nie zwracamy uwagi na otoczenie, lecz koncentrujemy się na wyszukiwaniu grzybów, tracąc przy tym orientację w terenie - zaznaczył. - Warto, by przed wejściem do lasu, zapoznać się z różnego rodzaju poradnikami znajdującymi się na stronach Regionalnych Leśnictw czy kanałach You Tube, które mówią jak zachować się w takiej sytuacji - przekazał.

Więcej w rozmowie Mateusza Sienkiewicza z Markiem Stasiukiem.

Posłuchaj

Gość „Studia Bałtyk”: Marek Stasiuk