fot. Małgorzata Abramowicz
Planowane są debaty dotyczące m.in. roli gospodarki morskiej w kontekście Polskiego Ładu oraz znaczenia Funduszu Trójmorza w rozwoju projektów infrastrukturalnych związanych z dostępem do portów morskich.

Odbędą się również dyskusje o śródlądowych drogach wodnych oraz połączeniach drogowych i kolejowych stanowiących integralną część europejskich korytarzy transportowych. Zaplanowano także panele dyskusyjne dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, logistyki i ubezpieczeń.

Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury ocenił, że polskie porty skutecznie przeciwstawiły się pandemii: - To było możliwe dzięki pracy operatorów, którzy nawiązali relacje z innymi światowymi podmiotami. Zapewnili oni obrót towarowy na poziomie stu milionów. (...) Podstawowym elementem gospodarki morskiej będzie m.in. rozwój portów znajdujących się w obszarze skarbu państwa.

Kazimierz Drzazga, wiceprezes ds. infrastruktury Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podkreślił, że potrzebny jest rozwój produkcji stoczniowej: - Skoro wzrasta liczba przewozów morskich, to trzeba produkować środki transportu morskiego. Jeżeli jest popyt, powinna być i podaż. A podaż to właśnie stocznie.

Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski dodał, że kluczowe dla rozwoju Pomorza Zachodniego są inwestycje: - Naszym największym wyzwaniem jest kwestia rozbudowy gazoportu i budowy w przyszłości portu kontenerowego w Świnoujściu. Rozmawiamy też m.in. o wdrożeniu cyberbezpieczeństwa zgodnie z tym, co przygotowuje Unia Europejska.

Kongres zakończy się w środę. Więcej w materiale Małgorzaty Abramowicz.

ma/red.

Posłuchaj

materiał Małgorzaty Abramowicz